Tingkat Ibtidaiyyah di bagi 2 Kelas :

 • 1 Ibtidaiyyah (A & B)
 • 2 Ibtidaiyyah (A & B)

Dibawah ini rinciannya :

1 IBTIDAIYYAH

Materi Pelajaran

 • Jurumiyah (Muqoddimah – Bab Mubtada)
 • Kaelani (Muqoddimah – Bab Mu’tal)
 • Nadm Yaqulu (Muqoddimah – Fashl Fil Fawaaid)
 • Tashrifan (Muqoddimah – Tashrif Ruba’i Mujarod)
 • Safinatun Naja (Muqoddimah – Fashl Auqotu Sholat)
 • Sulamu Taufiq (Muqoddimah – Bab Riba)
 • Tijan Durori (Muqoddimah – Wal Jaizu Fi Haqqi Ta’ala)
 • Panduan Tajwid (Muqoddimah – Akmalu Mad)

Jadwal Pengajian

07:15 – 08:00

1 Ibtidaiyyah A & B PEMBACAAN Di Masjid Al Jamal

08:15 – 08:45

1 Ibtidaiyyah A & B JURUMIYYAH 1 Di Agri Bisnis Luar

08:45 – 09:45

1 Ibtidaiyyah A & B KAELANI 1 Di Agri Bisnis Baru

09:45 – 10:30

1 Ibtidaiyyah B KAELANI 2 Di Masjid Al-Jamal

10:30 – 11:15

1 Ibtidaiyyah B JURUMIYYAH 2 Di Masjid Al-Jamal

13:30 – 14:15

1 Ibtidaiyyah A NADOM MAQSUD Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

1 Ibtidaiyyah B NADOM MAQSUD Di Maqbaroh

14:30 – 15:00

1 Ibtidaiyyah A KAELANI 2 Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

16:00 – 16:30

1 Ibtidaiyyah A&B TASRIFAN Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

20:15 – 21:00

1 Ibtidaiyyah A SAFINATUNNAJAH Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

1 Ibtidaiyyah B SAFINATUNNAJAH Di Masjid Al-Hidayah Lantai Atas

21:00 – 21:45

1 Ibtidaiyyah A SULAMUTTAUFIQ Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

1 Ibtidaiyyah B SULAMUTTAUFIQ Di Masjid Al-Hidayah Lantai Atas

21:45 – 22:30

1 Ibtidaiyyah A TIJAN ADDURORI Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

1 Ibtidaiyyah B TIJAN ADDURORI Di Masjid Lantai Atas

2 IBTIDAIYYAH

Materi Pelajaran

 • Jurumiyah (Bab Mubtada – Tamat)
 • Kaelani (Bab Mu’tal – Tamat)
 • Nadm Yaqulu (Fashl Fil Fawaaid – Tamat)
 • Tashrifan (Tashrif Ruba’i Mujarod – Tamat)
 • Safinatun Naja (Fashl Auqotu Sholat – Tamat)
 • Sulamu Taufiq (Bab Riba – Tamat)
 • Tijan Durori (Wal Jaizu Fi Haqqi Ta’ala – Tamat)
 • Panduan Tajwid (Akmalu Mad – Tamat)

Jadwal Pengajian

07:15 – 08:00

2 Ibtidaiyyah A & B PEMBACAAN Di Maqbaroh

08:00 – 08:45

2 Ibtidaiyyah A & B JURUMIYYAH 1 Di Masjid Ar-Rifa’i

08:45 – 09:45

2 Ibtidaiyyah A & B KAELANI 1 Di Masjid Ar-Rifa’i

10:30 – 11:15

2 Ibtidaiyyah A KAELANI 2 Di Masjid Ar-Rifa’i

2 Ibtidaiyyah B KAELANI 2 Di Gedung Mat’am

13:30 – 14:15

2 Ibtidaiyyah A NADOM MAQSUD Di Masjid Ar-Rifa’i Lantai Bawah

2 Ibtidaiyyah A NADOM MAQSUD Di Masjid Ar-Rifa’i Lantai Atas

14:15 – 15:00

2 Ibtidaiyyah A JURUMIYYAH 2 Di Masjid Ar-Rifa’i Lantai Bawah

2 Ibtidaiyyah A JURUMIYYAH 2 Di Masjid Ar-Rifa’i Lantai Atas

16:00 – 16:30

2 Ibtidaiyyah TASRIFAN Di Masjid Al-Hidayah Lantai Atas

20:15 – 21:00

2 Ibyidaiyyah A TIJAN ADDURORI Di Masjid Al-Hidayah Lantai Atas

2 Ibyidaiyyah A TIJAN ADDURORI Di Masjid Al-Hidayah Lantai Bawah

21:00 – 21:45

2 Ibtidaiyyah A SULAMUTTAUFIQ Di Masjid Agri Bisnis Luar

2 Ibtidaiyyah B TIJAN ADDURORI Di Masjid Al-Jamal

21:45 – 22:30

2 Ibtidaiyyah A SAFINATUNNAJAH Di Agri Bisnis Luar

2 Ibtidaiyyah B SAFINATINNAJAH Di Masjid Al-Jamal